• O Nas

  Firma

  Więcej

  Korzyści ze współpracy

  Więcej

  Uprawnienia

  Więcej

 • Nasze usługi

  Usługi księgowe

  Więcej

  Kadry i płace

  Więcej

  Pozostałe usługi/Rozliczenia podatkowe

  Więcej

 • Zapytanie ofertowe

  Prosimy o wypełnienie formularza lub bezpośredni kontakt

  Wyślij Od nowa
 • Adres biura

  Zapraszamy do nowej siedziby

  ul. Mickiewicza 16
  Dynów, 36-065

  Telefon:
  Tel. kom:
  FAX:
  E-mail:

  + 48 16 652 10 24
  +48 518 381 689
  +48 16 652 10 24
  biuro@biuro-prestige.pl

  Zapraszamy

  od Poniedziałku do Piątku
  w godzinach 8-16

  JP ALFA TAX Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 16, 36-065 Dynów
  NIP: 517-037-43-40 KRS 0000607875
  Kapitał zakładowy 5000 zł

  Formularz kontaktowy

  Wyślij Od nowa
 • Firma

  Biuro działa od 2008 roku Prowadzimy kompleksową obsługę księgową i kadrowo-płacową dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi Klientami są zarówno małe jednoosobowe firmy jak też spółki prawa handlowego.

  Podstawowym celem działalności biura jest zapewnienie pełnej i skutecznej obsługi Klienta oraz współuczestnictwo w rozwoju naszych partnerów. Nasze miejsce wśród innych biur rachunkowych wyznaczają nasi Klienci, których grono stale się powiększa, a z czego jesteśmy bardzo dumni. Wymagamy od siebie wiele, bo wiemy, że tylko w taki sposób możemy zagwarantować Państwu poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Mamy doświadczenie w radzeniu sobie z problemami rachunkowo-podatkowymi naszych klientów czyli małych i średnich firm, funkcjonujących na rynku polskim, i zagranicznym.

  Biur rachunkowych jest wiele, ale my chcemy dać Państwu więcej niż inni. Zdajemy sobie sprawę, że pewne rzeczy nie są wymierne. Zaufanie, szybkość reakcji, elastyczność w działaniu i zdrowy rozsądek dajemy Państwu gratis.

  Powrót do: "O Firmie"
 • Korzyści ze współpracy

  Nasze atuty:


  • gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług
  • zawieramy partnerską umowę o współpracy
  • pracujemy na oprogramowaniu komputerowym zgodnym z wymogami Ministerstwa Finansów i rekomendowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
   zapewniamy pełną dyskrecję, obowiązuje nas całkowita tajemnica zawodowa
   reprezentujemy Państwa przed urzędem skarbowym i zakładem ubezpieczeń społecznych
   doradzamy, jak zoptymalizować wysokość swoich przychodów i kosztów

  Powrót do: "O Firmie"
 • Uprawnienia

  Działamy w oparciu o wydany przez Ministra Finansów Certyfikat Księgowy nadający nam uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co gwarantuje Państwu finansowe bezpieczeństwo. Wiemy, jak ważna jest skrupulatność i bezpieczeństwo.

  Powrót do: "O Firmie"
 • Pozostałe usługi

   W ramach działalności oferujemy Państwu:

  • pomoc przy rejestracji nowej firmy
  • pomoc w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz optymalnej formy opodatkowania
  • doradztwo gospodarcze w zakresie pozarolniczej działalności
  • pomoc w rekrutacji pracowników oraz ich szkoleniu
  • pomoc w wyborze programu księgowego oraz jego wdrożeniu
  • reprezentowanie Klienta przed urzędami i obrona jego interesów podczas kontroli
  • pomoc w przeprowadzaniu szkoleń BHP

   Nasza oferta obejmuje również rozliczenia podatkowe dla Klientów nie prowadzących działalności gospodarczej m. in.

  • Rozliczenia roczne (PIT-37, PIT-36, PIT-38)
  • umowy najmu lub dzierżawy
  • umowy kupna - sprzedaży (PCC- podatek od czynności cywilno prawnych)
  • wnioski VZM (zwrot podatku VAT od zakupu materiałów budowlanych)

  Powrót do: "Oferta"
 • Księgi Handlowe

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
  • przygotowanie i aktualizację Zakładowej Polityki Rachunkowości
  • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych
  • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
  • sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych zgodnie z wymogami Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego
  • uzgadnianie sald zobowiązań i należności
  • przygotowywanie raportów takich jak: bilans, rachunek wyników oraz stan rozrachunków
  • sporządzanie deklaracji podatkowych

  Powrót do: "Oferta"
  Powrót do: "Usługi Księgowe"
 • Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia;
  • bieżące porady w zakresie przepisów prawa podatkowego;
  • sporządzanie rozliczeń rocznych.
  • w ramach bieżącej współpracy sporządzamy okresowe sprawozdania statystyczne zgodnie z wymogami Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego.

  Powrót do: "Oferta"
  Powrót do: "Usługi Księgowe"
 • Ryczałt

  • ewidencja przychodów
  • miesięczne naliczanie podatku (PPE);
  • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz ewidencji wyposażenia;
  • bieżące porady w zakresie przepisów prawa podatkowego;
  • sporządzanie rozliczeń rocznych.

  Powrót do: "Oferta"
  Powrót do: "Usługi Księgowe"
 • Usługi Kadrowe

  • prowadzenie kompleksowej dokumentacji personalnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy związanej z powstaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
  • przygotowywanie zgłoszeń aktualizacyjnych w razie zmiany danych osobowych lub statusu ubezpieczonego
  • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników,
  • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne);
  • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
  • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;
  • kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego;
  • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne);
  • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
  • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.

  Powrót do: "Oferta"
  Powrót do: "Usługi Kadrowe"
 • Usługi płacowe

  • kalkulacja miesięcznych wynagrodzeń pracowników, osób wykonujących prace zlecone oraz o dzieło, oraz osób otrzymujących wynagrodzenia z pozostałych tytułów
  • sporządzanie okresowych list płac
  • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;
  • wypełnianie obowiązków PODATNIKA w zakresie rejestracji, aktualizacji pracowników oraz przesyłania deklaracji ubezpieczeniowych do ZUS
  • przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i zleceniobiorców

  Powrót do: "Oferta"
  Powrót do: "Usługi Kadrowe"
 • Zapraszamy

  Serdecznie witamy Państwa na stronie internetowej Biura Rachunkowego JP ALFA TAX Spółka z o.o..
  Mamy nadzieję, że przedstawione tutaj informacje o naszej firmie, prowadzonej przez nas działalności oraz nasza oferta, spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

  "Biznes jest jak puzzle...
  z Nami układa się lepiej"